برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

Take it from me


باور کن، به حرفم اعتماد کن

واژه Take it from me در جمله های نمونه

1. It won't work - take it from me.
[ترجمه ترگمان]این جواب نمیده - اینو از من بگیر
[ترجمه گوگل]این کار نخواهد کرد - آن را از من بگیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Take it from me he'll be managing director of this company by the time he's 30.
[ترجمه ترگمان]از من بشنو که وقتی ۳۰ سالش باشه مدیر این شرکت می‌شه
[ترجمه گوگل]از آن زمان به بعد او 30 ساله مدیر عامل این شرکت خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Take it from me— this is the greatest achievement by any Formula One driver ever.
[ترجمه ترگمان]این را از من بگیرید - این بزرگ‌ترین دستاورد یک راننده فرمول یک است
[ترجمه گوگل]آن را از من بردارید - این بزرگترین دستاورد هر راننده فرمول 1 است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That's the truth - take it from me .
[ترجمه ترگمان]این حقیقت است - آن را از من بگیرید
[ترجمه گوگل]این حقیقت است - آن را از من بگیر
[ترجمه شما] ...

Take it from me را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

eli.zk
اینو از من بشنو
حمیدرضا
حرفم رو قبول کن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take it from me
کلمه : take it from me
املای فارسی : تک ایت فروم می‌
اشتباه تایپی : فشنث هف بقخئ ئث
عکس take it from me : در گوگل

آیا معنی Take it from me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )