برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

suspect

/səˈspekt/ /səˈspekt/

معنی: مورد شک، ظن کردن، گمان کردن، سوء ظن داشتن، بدگمان شدن از، ظنین بودن از، شک داشتن
معانی دیگر: مشکوک شدن یا بودن (به)، سوظن بردن، بدگمان شدن، اعتماد نکردن، شک کردن، ظنین بودن، حدس زدن، پنداشتن، محتمل شمردن، احتمال دادن، متهم، مورد سوظن، مشکوک به ارتکاب جرم، شک انگیز، مظنون بودن

بررسی کلمه suspect

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: suspects, suspecting, suspected
(1) تعریف: to have a theory or feeling that a certain thing is true without knowing what the facts are.
مترادف: believe, fancy, guess, imagine, suppose
مشابه: conjecture, infer, surmise, think

- I suspect that she knows more than she admits.
[ترجمه لزومی] من نسبت به آنچه او می داند و نمی گوید شک دارم.
|
[ترجمه محمد م] من شک دارم (به گمانم) او بیشتر از چیزی که اعتراف کرده می داند .
|
[ترجمه صابر] من گمان میکنم که اون بیشتر از اون چیزی که اقرار کرده مطلعه ا
|
[ترجمه گنج جو] حدس میزنم از آنچه بدان اعتراف کرده بیشتر مطلع است.
...

واژه suspect در جمله های نمونه

1. a suspect person
شخص مورد سوظن

2. a suspect story
داستان مشکوک

3. i suspect him
نسبت به او شک دارم.

4. i suspect the truth of her statements
من به صحت گفته‌های او بدگمان هستم.

5. i suspect they want to sell their house
گمان می‌کنم می‌خواهند خانه‌ی خود را بفروشند.

6. they suspect him of theft
به او سوظن دزدی دارند.

7. akbar is a suspect though he has not been accused formally yet
اکبر مورد سوظن است گواینکه هنوز رسما متهم نشده.

8. his motive is suspect
انگیزه‌ی او شک برانگیز است.

9. to interrogate a suspect
از متهم بازجویی کردن

10. to seize a criminal suspect
متهم به جرم را دستگیر کردن

11. do a make on a suspect
شخص مورد سوظن را انگشت نگاری کردن

12. The suspect is detained at the police station.
[ترجمه ترگمان]این مظنون در پاسگاه پلیس دستگیر شده‌است
[ترجمه گوگل]مظنون در ایستگاه پلیس بازداشت شده است
[ترجمه شما] ...

مترادف suspect

مورد شک (صفت)
suspect , dubious , dubitable
ظن کردن (فعل)
mistrust , suspect
گمان کردن (فعل)
reckon , suppose , think , suspect
سوء ظن داشتن (فعل)
suspect
بدگمان شدن از (فعل)
suspect
ظنین بودن از (فعل)
suspect
شک داشتن (فعل)
doubt , suspect

معنی suspect در دیکشنری تخصصی

[حقوق] ظنین بودن، سوء ظن داشتن، بدگمان شدن، مضنون
[زمین شناسی] مشاهده مشکوک
[آمار] مشاهده مشکوک

معنی کلمه suspect به انگلیسی

suspect
• one who is under suspicion, one who is suspected of a crime or offense
• surmise, imagine to be so, believe to be true; distrust, doubt; believe a person to be guilty of a crime or wrongdoing
• doubtful, dubious, suspicious
• if you suspect that something is the case, you think that it is likely to be true.
• if you suspect someone or something, you doubt if they can be trusted or are reliable.
• if you suspect someone of a crime, you think that they are guilty of it.
• a suspect is a person who is thought to be guilty of a crime.
• if something is suspect, it cannot be trusted or regarded as genuine.
• see also suspected.
suspect a person of murder
• believe a person is guilty of homicide
arresting a suspect
• taking a suspected criminal into custody
prime suspect
• person who is thought most likely to have committed a crime
remand a suspect
• keep a suspect in jail

suspect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
مظنون (اسم)
Arrrr
احتمال
Guess
^^
مظنون،فرد مشکوک
محمد علیزاده
A person who you have doubt on him a bout special matter
عاطفه موسوی
شک شونده
سونیا
معنا های مختلفی داره فرد مشکوک یکی از معنا هاشه😍😍😍😍😍😍😍
امیر قاسمی
مظنون ،مشکوک،مشکوک بودن به
I suspected him
Ehsann.al
سوژه
mm
متهم کردن
امین جهانگرد
1-شک داشتن،حدس زدن،گمان کردن،حس کردن (که یک موضوعی بدی رخ داده یا وجود داره)
no one suspect a thing
she suspected that he was lying to her
doctors suspected flu
we suspect that he was involed in it
2-ظن داشتن،مظنون بودن،شک داشتن،مشکوک بودن به کسی(که جرمی انجام داده)
who do you suspect?!
he is suspected of murder
3-مظنون
two suspect were arrested
4-مشکوک،نامطمینdodgy
he is a suspect person
they are involving in a highly suspect business
Ayris Kianafshar
to think that something is true but not to be certain
میلاد علی پور
براین باور بودن، معتقد بودن
سید مهدی اکبری
مجرم
Dark Light
۱.مشکوک-شک برانگیز
suspect act رفتار مشکوک suspect behaviour
Suspect person فرد مشکوک
Suspect face چهر مشکوک
۲.شک داشتن i suspect that girl
۳.Suspects مظنونین(کسایی که بهشون شک داریم)
Suspects were arrested مظنونین دستگیر شدن
Sunflower
To presume
خیال کردن
تصور کردن


Can't suspect
-----------
Have no idea about
Can't guess

هیچی ایده ای در مورد چیزی نداشتن

(نمیتونه تصور کنه / نمیتونه خیال کنه)
I have Powers, even he can't suspect
.....که حتی به فکرش هم نمیرسه.
... که نمیتونه وجودشان را حدس بزنه. ( بی خبر از وجودشون)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی suspect

کلمه : suspect
املای فارسی : سوسپکت
اشتباه تایپی : سعسحثزف
عکس suspect : در گوگل

آیا معنی suspect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )