برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1391 100 1

springiness


جهندگی، خاصیت، فنری، ارتجاع

واژه springiness در جمله های نمونه

1. His original longbow was losing its springiness, so he was cutting out the pieces for a crossbow.
[ترجمه ترگمان]کمان دستی خود را از دست داده بود، به طوری که مهره‌ها را برای یک کمان رها می‌کرد
[ترجمه گوگل]مادر بزرگ اصلی او درختکاری خود را از دست داد، بنابراین او قطعات را برای یک آرامگاه بریده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It had a pleasant springiness and a deeper, bolder flavor.
[ترجمه ترگمان]مزه شیرین و عمیق‌تری داشت، و طعم بیشتری داشت
[ترجمه گوگل]این گیاه خوش طعم و دلپذیری داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The results: in addition to springiness and cohesiveness obtained by TPA test, other Physical indicators such as hardness, adhesion, shearing force have good correlation with sensory evaluation.
[ترجمه ترگمان]نتایج: علاوه بر springiness و همبستگی به‌دست‌آمده از تست TPA، دیگر شاخص‌های فیزیکی مانند سختی، چسبندگی، اجبار، اتصال خوب با ارزیابی حسی همبستگی خوبی دارند
[ترجمه گوگل]نتایج به دست آمده با استفاده از تست TPA، علاوه بر انعطاف پذیری و انعطاف پذیری، دیگر شاخص های فیزیکی مانند سختی، چسبندگی، نیروی برشی همبستگی خوبی با ارزیابی حساسی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی springiness در دیکشنری تخصصی

[صنایع غذایی] جهندگی – خاصیت – فنری – ارتجاع : خاصیتی که در بافت سنجی استفاده می شود.

معنی کلمه springiness به انگلیسی

springiness
• elasticity, flexibility, resilience

springiness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
انعطاف پذیر- انعطاف پذیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی springiness
کلمه : springiness
املای فارسی : سپرینگینس
اشتباه تایپی : سحقهدلهدثسس
عکس springiness : در گوگل

آیا معنی springiness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )