برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1451 100 1

some time or other


یک وقتی، یک روزی

واژه some time or other در جمله های نمونه

1. This Crusader church was probably restored at some time or other by Palestinian Christians.
[ترجمه ترگمان]این کلیسای صلیبی احتمالا در برخی اوقات توسط مسیحیان فلسطینی بازسازی شده‌است
[ترجمه گوگل]این کلیسای صلیبیان احتمالا در برخی مواقع توسط مسیحیان فلسطینی بازسازی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At some time or other we each could unexpectedly face personal tragedy and loss.
[ترجمه ترگمان]در برخی موارد، هر یک از ما به طور غیر منتظره‌ای با تراژدی شخصی و از دست دادن مواجه بودیم
[ترجمه گوگل]در برخی موارد یا هر زمان دیگری، هر کس می تواند به طور غیر منتظره به فاجعه و تلفات شخصی خود بپیوندد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A man may meet with some great calamity some time or other in his life.
[ترجمه ترگمان]ممکن است مردی با یک فاجعه بزرگ در زندگی خود ملاقات داشته باشد
[ترجمه گوگل]یک مرد ممکن است برخی از فاجعه بزرگی را در زمان زندگی خود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He will be back some time or other next week.
...

معنی کلمه some time or other به انگلیسی

some time or other
• one day, some day, one of these days

some time or other را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی some time or other
کلمه : some time or other
املای فارسی : صومه تیم آور آدر
اشتباه تایپی : سخئث فهئث خق خفاثق
عکس some time or other : در گوگل

آیا معنی some time or other مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران