برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

sneak

/ˈsniːk/ /sniːk/

معنی: نامرد، حرکت پنهانی، دزدکی حرکت کردن
معانی دیگر: دزدانه آمدن یا رفتن، یواشکی آمدن یا رفتن، جیم شدن، (عامیانه) دزدیدن، کش رفتن، بلند کردن، دزدانه عملی را انجام دادن، بی مقدمه، پاورچین پاورچین، ناغافل، استتاری، (انگلیس - خودمانی) خبر کشی کردن، (به ویژه به معلم) گزارش دادن، چغلی کردن، آدم آب زیرکاه، حیله گر، اهل اعمال دزدانه، نهانکار، بایکار، رجوع شود به: sneaker، دزدکی حرکت ه کردن، خود را پنهان ساختن

بررسی کلمه sneak

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: sneaks, sneaking, sneaked, snuck
(1) تعریف: to move quietly and stealthily.
مترادف: prowl, skulk, steal, tiptoe
مشابه: creep, lurk, pad, pussyfoot, slide, slink, slip

- The burglar sneaked through the house.
[ترجمه ترگمان] دزد دزدکی وارد خانه شد
[ترجمه گوگل] سرقت از طریق خانه گریخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He sneaked into his sister's room and read her diary.
[ترجمه محمد] یواشکی به اتاق خواهرش رفت و دفتر خاطاتش رو خوند
|
[ترجمه ترگمان] دزدکی به اتاق خواهرش رفت و دفتر خاطراتش را خواند
[ترجمه گوگل] او به اتاق خواهر خود زد و دفتر خاطراتش را بخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The woman sneaked past the guard and into the private collection.
[ترجمه ترگمان] پیرزن دزدکی از جلوی نگهبانان بیرون رفت و به مجموعه private رفت
...

واژه sneak در جمله های نمونه

1. sneak out of
(از مسئولیت یا وظیفه یا کار و غیره) فرار کردن،شانه خالی کردن،گریختن

2. sneak up (or behind)
دزدکی نزدیک شدن،غافلگیر کردن

3. a sneak attack
حمله‌ی استتاری

4. to sneak a look
دزدکی نگاه کردن

5. to sneak a smoke while the parents are out
تا والدین نیستند یواشکی سیگار کشیدن

6. on the sneak
به طور پنهانی،دزدانه،یواشکی

7. i managed to sneak by the guard
هر طوری بود یواشکی از کنار نگهبان رد شدم.

8. How did you sneak out of the meeting?
[ترجمه ترگمان]چطوری از جلسه اومدی بیرون؟
[ترجمه گوگل]چگونه از جلسه خارج شدید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Did you sneak into my room while I was asleep?
[ترجمه ترگمان]وقتی خواب بودم دزدکی رفتی تو اتاقم؟
[ترجمه گوگل]آیا در حالی که من خوابید، به اتاق من دزدیدی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف sneak

نامرد (اسم)
coward , sneak , dastard
حرکت پنهانی (اسم)
sneak
دزدکی حرکت کردن (فعل)
sneak , skulk

معنی عبارات مرتبط با sneak به فارسی

(از مسئولیت یا وظیفه یا کار و غیره) فرار کردن، شانه خالی کردن، گریختن
(امریکا) نشاندن فیلم تازه بدون اطلاع قبلی (برای سنجش میزان علاقه ی تماشاچیان و غیره)، نمایش قبلی فیلم بطور خصوصی
(امریکا) دزد نهانکار (در برابر دزد مسلح که با خشونت عمل می کند)، دزد روباه صفت، دله دزد، افتابه دزد
دزدکی نزدیک شدن، غافلگیر کردن

معنی کلمه sneak به انگلیسی

sneak
• one who acts in a shifty and underhanded manner, base or contemptible person; informer (slang); thief; act of sneaking
• creep, slink, skulk; behave in an underhanded manner; do something or take something in a furtive manner; inform (slang); steal (slang)
• if you sneak somewhere, you go there quietly, trying to avoid being seen or heard.
• if you sneak something somewhere, you take it there secretly.
• if you sneak a look at someone or something, you secretly have a quick look at them.
• see also sneaking.
• if someone sneaks up on you, they try and approach you without being seen or heard, perhaps to surprise you or do you harm.
sneak on
• inform on, rat out (british slang)
sneak out of
• escape, dodge, get out of (slang)
sneak peek
• sneak preview, advance viewing
sneak preview
• early screening of a film
• a sneak preview of something is an unofficial opportunity to look at it before it is officially published or shown to the public.
sneak raid
• sudden attack, surprise assault
sneak thief
• housebreaker, robber, burglar

sneak را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

27 am
You've been sneaking around my back چشم منو دور دیدی
علی محمودپور
دزدکی حرکت کردن
Pariiisa
Get
I often sneak a five minute nap
فاطیما
کِش رفتن(چیزی)
جهان
یواشکی
فاطمه آقایئ
To do some thing secretly
آرتان
مخفیانه رفتن، پنهانی رفتن
میلاد علی پور
زیرآبی رفتن (نه به معنای شنای زیرآب، به معنای دزدکی و زیرِ رادار حرکت کردن است)
Agrin
سو پرایر کردن
mojtaba2bl
پاورچین پاورچین
Dark Light
Sneak : دزدکی رفتن-انجام دادن-کش رفتن-گرفتن
Snitch : خبرچینی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی sneak

کلمه : sneak
املای فارسی : سنیک
اشتباه تایپی : سدثشن
عکس sneak : در گوگل

آیا معنی sneak مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )