برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

self regulating

/ˈselfˈreɡjəˌletɪŋ/ /selfˈreɡjʊleɪtɪŋ/

خود بخود تنظیم شونده

بررسی کلمه self regulating

صفت ( adjective )
مشتقات: self-regulation (n.)
(1) تعریف: directing or controlling itself from within, without external help.

- a self-regulating economy
[ترجمه ترگمان] اقتصاد خود گردان
[ترجمه گوگل] یک اقتصاد خود تنظیم کننده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: working and making adjustments automatically, as a machine.
مشابه: automatic

self regulating را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
خود کنترل
sepide
تنظیم خودکار
m.javid
خود تنظیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی self regulating

کلمه : self regulating
املای فارسی : سلف رگولتینگ
اشتباه تایپی : سثمب قثلعمشفهدل
عکس self regulating : در گوگل

آیا معنی self regulating مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )