برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1428 100 1

seek after

واژه seek after در جمله های نمونه

1. Albeit fair, the girl was not sought after.
[ترجمه ترگمان]این دختر زیبا بود، آن دختر هم دنبال او نبود
[ترجمه گوگل]با این حال، منصفانه، دختر مورد پس از آن نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We are earnestly seeking after the truth.
[ترجمه ترگمان]ما واقعا دنبال حقیقت می‌گردیم
[ترجمه گوگل]ما به شدت به دنبال حقیقت هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Antiques are much sought after nowadays.
[ترجمه ترگمان]این روزها بیش از این در جستجوی آن است
[ترجمه گوگل]عتیقه جات بسیار مورد پسند امروز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This design is the most sought after.
[ترجمه ترگمان]این طراحی مطلوب‌ترین طراحی است
[ترجمه گوگل]این طراحی بیشتر مورد نیاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Albeit fair, she was not sought ...

معنی کلمه seek after به انگلیسی

seek after
• look for; chase after; search for

seek after را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پروین
به دنبال...بودن، در جستجوی ...بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی seek after مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )