برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Stating the obvious

Stating the obvious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه ابرندآبادی
با بیان واضح، واضح است، روشن است، بدیهی است.
معصومه ابرندآبادی
بدیهی است که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Stating the obvious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )