برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1654 100 1
شبکه مترجمین ایران

Smith Bain lifetime distribution

معنی Smith Bain lifetime distribution در دیکشنری تخصصی

Smith Bain lifetime distribution
[آمار] توزیع اسمیت-بِین برای طول عمر

Smith Bain lifetime distribution را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Smith Bain lifetime distribution مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )