برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

Serialization


معنی: ترتیب، تسلسل

واژه Serialization در جمله های نمونه

1. Serialization is the inverse operation of XML parsing.
[ترجمه ترگمان]serialization عملیات معکوس تجزیه XML است
[ترجمه گوگل]سریال سازی عملیات معکوس تجزیه XML است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Serialization will not deserialize delegates to non - public methods.
[ترجمه ترگمان]serialization نمایندگان را به روش‌های غیر دولتی اعزام نخواهد کرد
[ترجمه گوگل]سریال سازی نمایندگان را به شیوه های غیر عمومی نفی نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Serialization delay has the most significant impact on end - to - end delay.
[ترجمه ترگمان]تاخیر serialization بیش‌ترین تاثیر را بر تاخیر به انتها دارد
[ترجمه گوگل]تأخیر سریال به تأخیر در پایان تا پایان پایان می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You'll use some basic serialization to turn the data into a savable form, and then you'll store it using Document Object Model (DOM) Storage.
[ترجمه ترگمان]شما از یک ترتیب اولیه برای تبدیل داده‌ها به فرم savable استفاده خواهید کرد، و سپ ...

مترادف Serialization

ترتیب (اسم)
order , arrangement , run , sequence , discipline , system , setup , ordonnance , rank , ordering , serialization , regularity , scheme , assortment , configuration , layout , management , collocation
تسلسل (اسم)
progression , suit , concatenation , continuity , sequence , serialization , track , continuum

معنی کلمه Serialization به انگلیسی

serialization
• process of publishing or producing a literary or dramatic work in short consecutive installments (also serialisation)

Serialization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
پیاپی سازی
محمد رشیدی
در برنامه نویسی به معنی افزودن یک نمونه از یک شی در یک فایل است.یا پنهان کردن یک شی در یک فایل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی serialization

کلمه : serialization
املای فارسی : سریلیزتین
اشتباه تایپی : سثقهشمهظشفهخد
عکس serialization : در گوگل

آیا معنی Serialization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )