برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

right angled


دارای یک یا چند گوشه ی راست، قائم الزاویه، راستگوشه (right-angle هم می گویند)

معنی عبارات مرتبط با right angled به فارسی

راست گوشه، مربع مستطیل، چارگوش دراز

معنی کلمه right angled به انگلیسی

right angled
• a right-angled triangle has one angle which is a right angle.
• a right-angled bend is a sharp bend that turns through approximately ninety degrees.

right angled را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی right angled

کلمه : right angled
املای فارسی : رایت انگلد
اشتباه تایپی : قهلاف شدلمثی
عکس right angled : در گوگل

آیا معنی right angled مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )