برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

return spring

معنی کلمه return spring به انگلیسی

return spring
• spring that returns to the original position after each movement

return spring را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: فنر پشت پولکی، فنر پشت فرم دهنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی return spring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )