برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1402 100 1

retentive

/rɪˈtentɪv/ /rɪˈtentɪv/

معنی: ضابط، نگهدارنده، حافظ، ضبط کننده قابض
معانی دیگر: مانا، دیرزدایشی، زایل نشدنی، نازدودنی، نگهدار، نگاهدار، بازدارشی، دارای قدرت درخودداری، بازدارشگر، ضبط کننده قاب­

بررسی کلمه retentive

صفت ( adjective )
مشتقات: retentively (adv.), retentiveness (n.)
(1) تعریف: having the ability to retain.
مشابه: tenacious

(2) تعریف: having the ability to remember.

- I find that my mind is less retentive now that I'm older.
[ترجمه ترگمان] حالا فهمیدم که ذهنم از این که بزرگ‌تر هستم خیلی قدرتمند است
[ترجمه گوگل] من متوجه می شوم که ذهن من کمتر در حال تداوم در حال حاضر که من مسن تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه retentive در جمله های نمونه

1. a retentive memory
حافظه‌ی قوی،یاد مانا

2. Luke had an amazingly retentive memory.
[ترجمه ترگمان]لوک حافظه قوی داشت
[ترجمه گوگل]لوقا خاطره ای شگفت آور داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't you think Adrian's a bit anally retentive? Look how obsessively orderly everything is in his garage.
[ترجمه ترگمان]فکر نمی‌کنی \"آدرین\" خیلی قدرتمند باشه؟ ببین چقدر همه چیز مرتب تو گاراژ بوده
[ترجمه گوگل]آیا فکر می کنید Adrian کمی ضعیف است؟ نگاه کنید که چطور وسواسانه مرتب است همه چیز در گاراژ اوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She has an amazingly retentive memory.
[ترجمه ترگمان]او حافظه قوی دارد
[ترجمه گوگل]او یک حافظه شگفت آور پایدار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Soil should be rich and moisture retentive, but free-draining.
[ترجمه ترگمان]خاک باید غنی و نگهدارنده رطوبت باشد، اما تخلیه آزاد
[ترجمه گوگل]خاک باید ...

مترادف retentive

ضابط (صفت)
restraining , retentive
نگهدارنده (صفت)
retentive
حافظ (صفت)
retentive
ضبط کننده قابض (صفت)
retentive

معنی عبارات مرتبط با retentive به فارسی

معنی کلمه retentive به انگلیسی

retentive
• tending to keep possession; tending to hold, tending to maintain; having a good memory
• if you have a retentive memory or mind, you are able to remember things very well and keep a lot of facts in your mind.

retentive را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی retentive
کلمه : retentive
املای فارسی : رتنتیو
اشتباه تایپی : قثفثدفهرث
عکس retentive : در گوگل

آیا معنی retentive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )