برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

retentive power or memory


قوه حافظه، نیروی ضبط

retentive power or memory را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی retentive power or memory
کلمه : retentive power or memory
املای فارسی : رتنتیو پاور آور مموری
اشتباه تایپی : قثفثدفهرث حخصثق خق ئثئخقغ
عکس retentive power or memory : در گوگل

آیا معنی retentive power or memory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )