برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1404 100 1

reducing

واژه reducing در جمله های نمونه

1. a rising sentiment for reducing the taxes
گرایش فزاینده برای کاهش مالیات‌ها

2. the government's new plan for reducing inflation
برنامه‌ی جدید دولت برای کاستن تورم

3. you won't be able to sell it other than by reducing the price
نمی‌توانی آن را بفروشی مگر با کم کردن قیمت.

4. The obvious way of reducing pollution is to use cars less.
[ترجمه ترگمان]روش بدیهی کاهش آلودگی استفاده از اتومبیل کم‌تر است
[ترجمه گوگل]روش آشکار کاهش آلودگی این است که کمتر از اتومبیل استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Reducing the income will further impoverish these families and could tempt an offender into further crime.
[ترجمه ترگمان]کاهش درآمد موجب کاهش بیشتر این خانواده‌ها خواهد شد و می‌تواند مجرم را به ارتکاب جرم بیشتر تحریک کند
[ترجمه گوگل]کاهش درآمد بیشتر این خانواده ها را نابود می کند و ممکن است مجرمان را مجبور به جرم بیشتر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Reducing inflation is central to the government's economic policy.
[ترجمه ترگمان]کاهش تورم در سیاست اقتصادی دولت مرکزی است ...

معنی عبارات مرتبط با reducing به فارسی

معنی reducing در دیکشنری تخصصی

[نساجی] احیاء کردن - کم کردن - نازک کردن
[شیمی] رابط کاهنده
[شیمی] عامل کاهنده
[نساجی] ماده احیاء کننده - عامل کاهنده - کاهنده
[نساجی] باریک و مخلوط کردن ( الیاف)
[شیمی] جو کاهنده
[حسابداری] روش مانده نزولی _ روش نزولی
[حسابداری] استهلاک طبق روش اقساط نزولی
[ریاضیات] روش کاهش پذیر، روش نزولی
[مهندسی گاز] اتصال کاهش دهنده ، وصل کن کاهشی
[عمران و معماری] زانوی کاهشی - زانوی کاهنده
[مهندسی گاز] زانوی کاهش دهنده
[خاک شناسی] محیط کاهنده
[عمران و معماری] کاهنده نفوذپذیری
[زمین شناسی] کاهنده نفوذ پذیری
water reducing ...

معنی کلمه reducing به انگلیسی

reducing
• decreasing, lessening, diminishing
reducing fat
• lowering the amount of fat
reducing of fractions
• expressing of fractions in their simplest forms
reducing weight
• losing weight, becoming lighter
price reducing
• lowering of prices, selling at a lower price

reducing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حاجی
معنی:کاهش
کاربر آبادیس
کاهش
کاهش دادن
کم کردن
کم شدن
Mohammad
معنی: کاهش _هم معنی :lessen
محدثه فرومدی
کاستی، تقلیل، تلخیص، تخفیف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی reducing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )