برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

radar screen

واژه radar screen در جمله های نمونه

1. They picked up the yacht on their radar screen.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها قایق بادبانی را بر روی صفحه رادار خود برداشتند
[ترجمه گوگل]آنها بر روی صفحه رادار خود قایق های خود را برداشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The plane suddenly just disappeared from the radar screen.
[ترجمه ترگمان]هواپیما ناگهان از صفحه رادار ناپدید شد
[ترجمه گوگل]هواپیما به طور ناگهانی از صفحه رادار ناپدید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The weatherman's just lost it off the long-range radar screen.
[ترجمه ترگمان]هواشناس سی ان ان را از صفحه رادار دور برد
[ترجمه گوگل]هواشناسی فقط آن را از روی صفحه نمایش رادار بلند پروازی حذف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Then the plane vanished from sight on the radar screen.
[ترجمه ترگمان]سپس هواپیما از دید رادار ناپدید شد
[ترجمه گوگل]سپس هواپیما از روی صفحه نمایش رادار از بین رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

معنی کلمه radar screen به انگلیسی

radar screen
• screen which displays information gathered by radar

radar screen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی radar screen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )