برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantum theory

/ˈkwɑːntəmˈθɪri/ /ˈkwɒntəmˈθɪəri/

(فیزیک) نگره ی کوانتوم، نظریه ی کوانتوم، نگره ی چنده

بررسی کلمه quantum theory

اسم ( noun )
• : تعریف: a theory in physics that energy radiates or is absorbed in discontinuous quantities, each a multiple of indivisible units or quanta.

واژه quantum theory در جمله های نمونه

1. Laing rejected classical psychoanalysis just as quantum theory rejected classical physics.
[ترجمه ترگمان]Laing، همان طور که نظریه کوانتومی فیزیک کلاسیک را رد کرد، روان‌کاوی کلاسیک را رد کرد
[ترجمه گوگل]لاینگ روانکاوی کلاسیک را رد کرد، درست همانطور که نظریه کوانتومی فیزیک کلاسیک را رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. According to quantum theory, elementary particles do not really exist until an intelligent observer measures them.
[ترجمه ترگمان]با توجه به نظریه کوانتومی، ذرات ابتدایی تا زمانی که یک ناظر هوشمند آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند وجود ندارد
[ترجمه گوگل]با توجه به نظریه کوانتوم، ذرات ابتدایی واقعا وجود ندارد تا یک ناظر هوشمند آنها را اندازه گیری کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is essential for quantum theory that it should be able to annex to itself the triumphs of its predecessor.
[ترجمه ترگمان]برای نظریه کوانتومی ضروری است که بتواند به خودی خود پیروزی‌های قبلی خود را ضمیمه کند
[ترجمه گوگل]برای تئوری کوانتومی ضروری است که باید بتواند پیروزی سلف خود را به خود اختصاص دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی quantum theory در دیکشنری تخصصی

quantum theory
[شیمی] نظریه کوانتومی
[برق و الکترونیک] نظریه کوانتوم نظریه ای که بر مبنای آن اتمها یا مولکولها انرژِی را با فرایند مرحله مقداری انرژِی که کوانتوم نامیده می شود . گسیل یا جذب می شود . کوانتوم نور یا تابشهای دیگر، فوتون است . انرژی فوتون برابر است با حاصلضرب بسامد تابش بر حسب هرتز در ثابت پلانک (6/62 ضربدر 10 به توان -27 ergs) . - نظریه کوانتمی
[سینما] نظریه ذره ای بودن نور
[شیمی] نظریه کوانتومی والانس
[شیمی] نظریه کوانتومی نسبیتی

معنی کلمه quantum theory به انگلیسی

quantum theory
• basic modern theory of physics that energy is transferred in pulsations

quantum theory را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quantum theory

کلمه : quantum theory
املای فارسی : کوانتوم تئوری
اشتباه تایپی : ضعشدفعئ فاثخقغ
عکس quantum theory : در گوگل

آیا معنی quantum theory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )