برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

qoud erat demonstrandum


که بنابودثابت شود، فهوالمطلوب

qoud erat demonstrandum را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی qoud erat demonstrandum

کلمه : qoud erat demonstrandum
املای فارسی : قود عرت دمنسترندوم
اشتباه تایپی : ضخعی ثقشف یثئخدسفقشدیعئ
عکس qoud erat demonstrandum : در گوگل

آیا معنی qoud erat demonstrandum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )