برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

qing

واژه qing در جمله های نمونه

1. The Qing government ceded China's Hong Kong to Britain.
[ترجمه ترگمان]دولت کینگ هنگ‌کنگ چین را به بریتانیا واگذار کرد
[ترجمه گوگل]دولت چینگ هنگ کنگ چین را به انگلیس تحویل داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is no doubt that the Qing Dynasty postdates the Ming Dynasty.
[ترجمه ترگمان]شکی نیست که دودمان چینگ دودمان مینگ را باطل کرده‌است
[ترجمه گوگل]شکی نیست که سلسله چینگ پس از تاریخ سلسله مینگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This coin predates the Qing Dynasty.
[ترجمه ترگمان]این سکه، از دودمان کینگ برمی گردد
[ترجمه گوگل]این سکه پیش از سلسله چینگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The imperialist powers forced the Qing Dynasty to sign a series of unequal treaties.
[ترجمه ترگمان]قدرت‌های استعمارگر سلسله چینگ را وادار به امضای یک سری معاهدات نابرابر کردند
[ترجمه گوگل]قدرت های امپریالیستی، سلسله چینگ را مجبور به امضای یک سری معاهدات نابرابر کردند
[ترجمه شما] ت ...

معنی کلمه qing به انگلیسی

qing
• manchu, ch'ing, people of manchuria who conquered china during the 17th century

qing را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی qing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )