برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

put in(time)

put in(time) را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
وقت گذاشتن و صرف کردن برای کاری
put in more time on the proposal وقت بیشتری بذار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی put in(time) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )