برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1465 100 1

practical nurse

/ˈpræktəkl̩ˈnɜːrs/ /ˈpræktɪkl̩nɜːs/

(امریکا) کمک پرستار، کمک پرستار

بررسی کلمه practical nurse

اسم ( noun )
• : تعریف: a nurse who has had some training in nursing and is often licensed by a state to provide basic care for patients, usu. under the supervision of a registered nurse.

معنی کلمه practical nurse به انگلیسی

practical nurse
• one who treats patients, one who aids the authorized nurse

practical nurse را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی practical nurse
کلمه : practical nurse
املای فارسی : پرکتیکل نرس
اشتباه تایپی : حقشزفهزشم دعقسث
عکس practical nurse : در گوگل

آیا معنی practical nurse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران