برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

plumb bob

/ˈpləmˈbɑːb/ /plʌmbɒb/

معنی: وزنه سربی، گلوله شاقول
معانی دیگر: وزنه ی شاغول، گلوله ی شاغول، وزنه ی سربی (در انتهای شاغول) (plumb و plummet هم می گویند)

بررسی کلمه plumb bob

اسم ( noun )
• : تعریف: a usu. conical piece of metal attached to a line, used to determine true vertical; plumb or plummet.
مشابه: plumb

واژه plumb bob در جمله های نمونه

1. A plumb bob is useful to check the alignment of the header with the sill.
[ترجمه ترگمان]یک مدل plumb برای چک کردن همترازی سر سیلندر با درگاه مفید است
[ترجمه گوگل]باطری فلزی برای بررسی هم ترازی هدر با آستانه مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If the mass in question is a plumb bob, the horizontal component of F is important.
[ترجمه ترگمان]اگر جرم مورد نظر یک bob است، مولفه افقی اف مهم است
[ترجمه گوگل]اگر توده ای که در آن مورد است، یک جفت ولتاژ باشد، بخش افقی F بسیار مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The magnetic surveying instrument uses a magnetic compass card, plumb bob, and modified movie camera that is activated by a timer.
[ترجمه ترگمان]ابزار بررسی مغناطیسی از یک کارت قطب‌نما مغناطیسی، plumb bob، و دوربین فیلم اصلاح‌شده استفاده می‌کند که توسط یک تایمر فعال می‌شود
[ترجمه گوگل]ابزار سنجش مغناطیسی با استفاده از کارت قطب نما مغناطیسی، ولتاژ باب و دوربین فیلم اصلاح شده توسط یک تایمر فعال می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you have a good eyeball you can do it that way or use a plumb bob .
...

مترادف plumb bob

وزنه سربی (اسم)
plumb bob
گلوله شاقول (اسم)
plumb bob

plumb bob را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی plumb bob

کلمه : plumb bob
املای فارسی : پلومب باب
اشتباه تایپی : حمعئذ ذخذ
عکس plumb bob : در گوگل

آیا معنی plumb bob مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )