برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1405 100 1

playground

/ˈpleɪˌɡrɑːwnd/ /ˈpleɪɡraʊnd/

معنی: زمین بازی، تفریحگاه
معانی دیگر: (به ویژه در مدرسه) زمین بازی

بررسی کلمه playground

اسم ( noun )
(1) تعریف: an outdoor area where children can play, often containing recreational equipment such as swings and seesaws.

(2) تعریف: any place for recreation.

واژه playground در جمله های نمونه

1. the provision of a playground for the children
فراهم سازی زمین بازی برای کودکان

2. the ruts in the children's playground were made by a big truck
شیارهای میدان بازی کودکان توسط یک کامیون بزرگ ایجاد شده بود.

3. each park must also have a playground for children
هرپارک باید محل بازی برای کودکان نیز داشته باشد.

4. they plan to roof in the playground
در نظر دارند زمین بازی را تاق بزنند.

5. he hived off the first graders to another playground
او کلاس اولی‌ها را جدا کرد و به محل بازی دیگری برد.

6. There is a bush near the school playground.
[ترجمه ترگمان] یه بوته کنار حیاط مدرسه هست
[ترجمه گوگل]یک بوش در نزدیکی زمین بازی مدرسه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The boys chalked out goalposts on the playground wall.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها روی دیوار بازی خم شده بودند
[ترجمه گوگل]پسران گلوله های دروازه ای را روی دیوار زمین بازی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف playground

زمین بازی (اسم)
playground
تفریحگاه (اسم)
playground

معنی کلمه playground به انگلیسی

playground
• outdoor area for play, area for children to play (often containing swings, slides, etc.)
• a playground is a piece of land where children can play.
adventure playground
• an adventure playground is a rough area of land where children can play on special equipment such as climbing frames, ropes, nets, and rubber tyres.
municipal playground
• playground set up and maintained by the city

playground را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعیدی
محل تفریح و خوشگذرانی
محمد رضا
زمین بازی بچه ها
Kid's playground
FK
شهربازی
محمد حسین کریمی
تفریحگاه....زمین بازی
taha
زمین بازی
مهیار
زمین بازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی playground
کلمه : playground
املای فارسی : پلیگروند
اشتباه تایپی : حمشغلقخعدی
عکس playground : در گوگل

آیا معنی playground مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )