برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

piranha

/pɪˈrænhə/ /pɪˈrɑːnjə/

(جانور شناسی) پیرانا (ماهی کوچک آب شیرین و بومی امریکای جنوبی از تیره serrasalmidae و راسته ی cypriniformes)

واژه piranha در جمله های نمونه

1. He obviously thought she was a man-hungry piranha, and really who could blame him?
[ترجمه ترگمان]اون فکر می‌کرد که اون یه ماهی piranha گرسنه است و واقعا کی می‌تونه اون رو سرزنش کنه؟
[ترجمه گوگل]او به وضوح تصور می کرد که یک پیرانا مرد گرسنه است و واقعا چه کسی می تواند او را سرزنش کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Human Piranha, a Harvard graduate, thought nothing of it.
[ترجمه ترگمان]The انسانی، فارغ‌التحصیل هاروارد، در این مورد چیزی فکر نمی‌کرد
[ترجمه گوگل]Piranha انسانی، فارغ التحصیل هاروارد، هیچ چیز از آن فکر نمی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I had a piranha inside me, I was being eaten alive.
[ترجمه ترگمان]، من یه ماهی خورد درون بدنم داشتم زنده خورده بودم
[ترجمه گوگل]من یک پیرانا در داخل من داشتم، من زنده ام خورده شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Human Piranha was short and square, like the hooker on a rugby team.
[ترجمه ترگمان]The انسانی کوتاه و چهارگوش بود، مثل the که روی یک تیم راگبی بازی می‌کردند
[ترجمه گ ...

معنی کلمه piranha به انگلیسی

piranha
• predatory fish found in south america that attacks other fish living animals and occasionally humans
• a piranha is a small, fierce fish from south america that can eat human and animal flesh.

piranha را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی piranha

کلمه : piranha
املای فارسی : پیرنها
اشتباه تایپی : حهقشداش
عکس piranha : در گوگل

آیا معنی piranha مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )