برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

perhaps

/pərˈhæps/ /pəˈhæps/

معنی: شاید، اتفاقا، گویا، ممکن است، توان بود
معانی دیگر: چه بسا، (کاشانی) گاهست، در حدود، تقریبا، (معمولا p بزرگ) زندگی پس از مرگ، حدس، تخمین، تصور

بررسی کلمه perhaps

قید ( adverb )
• : تعریف: maybe; possibly.
مترادف: maybe, possibly
مشابه: perchance

- Perhaps I will see you tomorrow.
[ترجمه محمد رضا میثمی] شاید فردا دیدمت.
|
[ترجمه مهیار بابائی] شاید فرداتورا دیدم
|
[ترجمه دوست شما...] شاید فردا تو را دیدم.
|
[ترجمه هلیا خلیلی ] شاید فردا شما را دیدم|
[ترجمه ترگمان] شاید فردا شما را ببینم
[ترجمه گوگل] شاید فردا شما را ببینم
[ترجمه شما] ...

واژه perhaps در جمله های نمونه

1. perhaps she has forgotten
شاید فراموش کرده است.

2. call your mother; perhaps she is lonely
به مادرت تلفن بزن‌; شاید دلتنگ باشد.

3. he ran for perhaps two kilometers
او حدود دو کیلومتر دوید.

4. a dim hope that perhaps he may be cured too
روزنه‌ی امیدی که شاید او نیز شفا یابد

5. Politics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary.
[ترجمه ترگمان]شاید سیاست تنها حرفه است که هیچ آمادگی لازم نیست
[ترجمه گوگل]سیاست، شاید تنها حرفه ای است که هیچ آمادگی لازم برای آن لازم نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Perhaps you can't control your job, but you may be able to make other changes in your life.
[ترجمه ترگمان]شاید شما نمی‌توانید کار خود را کنترل کنید، اما ممکن است بتوانید تغییرات دیگری در زندگی خود ایجاد کنید
[ترجمه گوگل]شاید شما نمیتوانید کار خود را کنترل کنید، اما ممکن است بتوانید تغییرات دیگری در زندگی خود ایجاد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Perhaps I've just led a really sheltered life.
...

مترادف perhaps

شاید (قید)
likely , belike , perhaps , maybe , probably , perchance , haply , mayhap
اتفاقا (قید)
suddenly , by the way , perhaps , perchance , hit-or-miss
گویا (قید)
perhaps , methinks
ممکن است (قید)
perhaps , maybe , perchance , mayhap
توان بود (قید)
perhaps , perchance

معنی عبارات مرتبط با perhaps به فارسی

شاید چنین باشد
شاید انرادیده باشید، ممکن است انرادیده باشید

معنی کلمه perhaps به انگلیسی

perhaps
• maybe; possibly; could be
• you use perhaps to indicate that you are not sure whether something is true, possible, or likely.

perhaps را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عدنان کریمی
شاید ( احتمال متوسط)
Heliya
Maybe
azi
احتمالأ
N.l
Maybe
شاید
احتمالا
A.A
شاید
maybe
Artina.A
شاید
.a word that you use when you are not sure about some thing
sportwoman
شاید
sportwoman
maybe
امیرحسین
سلام، مناسب ترین و رایج ترین معنی برای این واژه شاید هست.مثال:

Will persepolis be the champion? Yes perhaps=پرسپولیس قهرمان خواهد بود؟ بله شاید.

موفق باشید!^^
محمدحسین رضامهر
Means maybe
به معنی شاید
هلیا خلیلی
شاید
Maybe
میرحسین سیاوشی خیابانی
بسا و چندا ( چه بسا )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی perhaps

کلمه : perhaps
املای فارسی : پرهپس
اشتباه تایپی : حثقاشحس
عکس perhaps : در گوگل

آیا معنی perhaps مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )