برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Pay on Performance

Pay on Performance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
پرداخت بر مبنای عملکرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Pay on Performance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )