برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

over expose


زیاد روشنایی دادن

معنی over expose در دیکشنری تخصصی

[سینما] بیش از حد نور دیدن فیلم

over expose را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی over expose

کلمه : over expose
املای فارسی : اور اخپس
اشتباه تایپی : خرثق ثطحخسث
عکس over expose : در گوگل

آیا معنی over expose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )