برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

on edge


1- عصبی، ناراحت و دلخور، رنجیده 2- مشتاق، خواهان، بی تاب و بی قرار

بررسی کلمه on edge

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: nervous or anxious; full of worry.
مترادف: anxious, apprehensive, ill at ease, nervous, on tenterhooks, uneasy
مشابه: fidgety, jumpy

(2) تعریف: impatient.
مترادف: anxious, eager, impatient

واژه on edge در جمله های نمونه

1. After the bomb, my nerves were on edge.
[ترجمه هادی] بعد از بمب اعصابم درگیر بود
|
[ترجمه ترگمان]بعد از بمب، اعصابم به هم خورد
[ترجمه گوگل]بعد از بمب، اعصابم در لبه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Paul felt on edge about meeting Lisa.
[ترجمه ح عیسایی] پول از اینکه با لیزا قرار داشت بسیار هیجان داشت.
|
[ترجمه ترگمان]پل در مورد ملاقات با لیسا خیلی نگران بود
[ترجمه گوگل]پل در مورد دیدار لیزا احساس کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That DJ's voice really sets my teeth on edge.
[ترجمه ترگمان]صدای دی جی واقعا دندان‌هایم را به هم می‌فشرد
[ترجمه گوگل]صدای DJ واقعا دندان های من را در لبه
[ترجمه ش ...

معنی عبارات مرتبط با on edge به فارسی

1- (در اثر خوردن چیز ترش و غیره) دندان را کند کردن، کند شدن دندان 2- به حالت چندش درآوردن (مثلا با کشیدن ناخن روی تخته ی سیاه) 3- برانگیختن، ناراحت کردن، آزردن، 1- دندان های کسی را کند کردن، 2- (بسیار) ناراحت کردن، رنجه داشتن

معنی کلمه on edge به انگلیسی

on edge
• pressured, tense, hurrying, on needles and pins
be on edge
• be nervous, be anxious
set on edge
• nervous, anxious
set one's teeth on edge
• bother, annoy, harass
set the teeth on edge
• bother, annoy, harass

on edge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نوید نبوی
بی صبر و طاقت
Sahar azizi
مضطرب و نا آرام بودن
بی صبر و قرار بودن
پوریا برزعلی
بی صبر و قرار و عصبی
بهادر اسلامی
Tense, nervous
پریشون، مضطرب

مثال :

Sorry for shouting, i'm a bit on edge today .
ببخشید واسه سر و صدا ، امروز یکم عصبیم یا مضطربم.


اگه دوست داشتید به کانال اینستاگرام من سر بزنید میتونید لغات و اصطلاحات بیشتری رو همراه با مثال یاد بگیرید. 😉
لَنگویچ

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی on edge

کلمه : on edge
املای فارسی : اون ادج
اشتباه تایپی : خد ثیلث
عکس on edge : در گوگل

آیا معنی on edge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )