برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Organization based on Strategy

Organization based on Strategy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
سازمان استراتژی محور (استراتژی محور هماهنگی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Organization based on Strategy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )