برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

On the understanding that

On the understanding that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
با علم به اینکه، با اطمینان از این موضوع که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی On the understanding that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )