برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

null quantifier

معنی null quantifier در دیکشنری تخصصی

null quantifier
[ریاضیات] کم صفر، سور صفر

null quantifier را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی null quantifier مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )