برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
not - be - up - to - much

not be up to much

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MS
خیلی خوب نیست- منصفانه بد است
tobe fairly bad
Pouria
چنگی به دل نمیزنه ، تعریفی نداره
Aylin
Not be very good .
کارش زیاد تعریفی نداره _خوب نیست
SIRSYP
not be very good زیاد خوب نیست
eli.zk
He is a nice boy but his work isnt up to much
کارش چنگی ب دل نمیزنه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی not be up to much مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )