برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1468 100 1

no big deal

معنی کلمه no big deal به انگلیسی

no big deal
• nothing very important, not a critical issue
it's no big deal
• it's no big piece of wisdom, it's so-so, it's not a big issue or matter

no big deal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر لطفی پور
مشکلی نیست، اشکالی نداره، چیزی نیست.
Arghavan
چیز مهمی نیست
nazi
مشکل بزرگی نیست
کبری ذوله
طوری نشده. حالا مگه چی شده؟
Shirinbahari
چیزی خیلی مهمی نیست
Zahra
مسئله مهمی نیست
amene
بیخیال
Elli
کاری نکردم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی no big deal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران