برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

narcotize

/ˈnɑːrkəˌtaɪz/ /ˈnɑːkətaɪz/

معنی: تخدیر کردن، داروی مسکن دادن
معانی دیگر: کرخ کردن، سست کردن، آراماندن

بررسی کلمه narcotize

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: narcotizes, narcotizing, narcotized
(1) تعریف: to treat with a narcotic; benumb or stupefy.
مشابه: opiate

(2) تعریف: to soothe or dull the senses of.
مشابه: opiate
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: narcotization (n.)
• : تعریف: to have a narcotic effect.

مترادف narcotize

تخدیر کردن (فعل)
stupefy , dope , drug , narcotize
داروی مسکن دادن (فعل)
narcotize

معنی کلمه narcotize به انگلیسی

narcotize
• treat a person with narcotics, administer narcotics to someone; expose to narcotic drug; dull senses, expose to narcotic drug; act as a narcotic or relaxant (also narcotise)

narcotize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🖤MANI🖤
بی حس کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی narcotize

کلمه : narcotize
املای فارسی : نرکتیز
اشتباه تایپی : دشقزخفهظث
عکس narcotize : در گوگل

آیا معنی narcotize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )