برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

morphing

معنی کلمه morphing به انگلیسی

morphing
• computerized creation of an animation in which one image gradually turns into another (computer graphics)

morphing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین
شبیه سازی کامپیوتری
م
دگرگونی گام به گام،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی morphing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )