برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

midas touch

واژه midas touch در جمله های نمونه

1. His Midas touch has given Sunrise 94 percent of its target audience and a turnover expected to reach £4million.
[ترجمه ترگمان]امتیاز Midas به Midas ۹۴ درصد از مخاطبان هدف خود را داده و انتظار می‌رود که انتظار می‌رود حجم معاملات به ۴ میلیون پوند برسد
[ترجمه گوگل]لمس Midas خود، 94 درصد از مخاطبان مورد نظر خود را طلوع داده است و انتظار می رود که حجم فروش 4 میلیون پوند باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Pavarotti is a unique performer with the Midas touch.
[ترجمه ترگمان]Pavarotti یک نوازنده منحصر به فرد با ضربه Midas است
[ترجمه گوگل]Pavarotti یک بازیگر منحصر به فرد با لمس Midas است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He appeared to have the Midas Touch.
[ترجمه ترگمان]او به نظر می‌رسید که the Touch داشته باشد
[ترجمه گوگل]او ظاهرا Midas Touch را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He's the man with the Midas touch.
[ترجمه ترگمان]او مردی است که the touch دارد
[ترجمه گوگل]او مردی با لمس میاداس است
...

معنی کلمه midas touch به انگلیسی

midas touch
• magic touch that turns everything into gold

midas touch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرام
اعجاز اقتصادی، توفیق مالی، اعجاز پول سازی (دست به هر چیزی زدن طلا شدن)
زهره
Having ability to be success, especially Make money easily

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی midas touch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )