برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

meaningful

/ˈmiːnɪŋfəl/ /ˈmiːnɪŋfəl/

معنی: معنی دار
معانی دیگر: پرمعنی، چم دار، چمین، هدف دار، هدفمند

بررسی کلمه meaningful

صفت ( adjective )
مشتقات: meaningfully (adv.), meaningfulness (n.)
• : تعریف: full of meaning or significance.
مترادف: meaning, significant
متضاد: empty, hollow, idle, inane, meaningless, senseless, unmeaning
مشابه: consequential, expressive, important, pointed, pregnant, purposeful, sententious

- She gave him a meaningful glance.
[ترجمه ترگمان] زن نگاهی معنی‌دار به او انداخت
[ترجمه گوگل] او نگاهی معنی داری به او داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- There were few meaningful comments after the lecture.
[ترجمه ترگمان] بعد از سخنرانی نظرات معنی‌داری وجود داشت
[ترجمه گوگل] پس از سخنرانی چند نظر معنی دار وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They went out together a few times but never developed a meaningful relationship.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها چند بار با هم بیرون رفتند اما هرگز رابطه‌ای معنادار ایجاد نکردند
[ترجمه گوگل] آنها چند بار با هم رفتند اما هرگز ارتباط معنی داری نداشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه meaningful در جمله های نمونه

1. meaningful computer sounds still lack the ring of natural human speech
صداهای معنی‌دار کامپیوتر هنوز حالت صحبت طبیعی انسان را ندارند.

2. a meaningful relationship
رابطه‌ی پربار

3. a meaningful story
داستانی پرمعنی

4. Strive to make every day joyful and meaningful, not for others, but for myself.
[ترجمه ترگمان]سعی کنید هر روز شاد و با معنی را امتحان کنید نه برای دیگران، بلکه برای خودم
[ترجمه گوگل]تلاش کنید هر روز شاد و معنی دار باشید نه برای دیگران بلکه برای خودتان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Without more data we cannot make a meaningful comparison of the two systems.
[ترجمه ترگمان]بدون اطلاعات بیشتر، ما نمی‌توانیم مقایسه معنی‌داری با این دو سیستم داشته باشیم
[ترجمه گوگل]بدون اطلاعات بیشتر ما نمی توانیم مقادیر معناداری دو سیستم را ایجاد کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Strive to make every day joyful and meaningful.
[ترجمه ترگمان]سعی کنید هر روز شاد و با معنی را امتحان کنید
[ترجمه گوگل]تلاش کنید که هر روز شاد و معنی دار داشته باشید ...

مترادف meaningful

معنی دار (صفت)
significant , punctual , meaningful

معنی کلمه meaningful به انگلیسی

meaningful
• significant, full of meaning; of value, special; able to be defined (logic)
• a meaningful sentence or event has a meaning that you can understand.
• a meaningful look, expression, or remark is intended to express an attitude or opinion.
• something that is meaningful is serious and important.

meaningful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساجده
قابل فهم
امید حسینی
مفید،سودمند
mjsalari
متداول
يار دلواري
پرمعنی ، معنی دار ،هدف دار
هدف قلب bull's eye
Your own goal
خود هدف خودتي
اصل خود شمایی
مهشید
کارامد
محدثه فرومدی
معنادار، بامعنی
محمد جواد
معنی دار، مفید، مهم، ارزشمند
علی اصغر سلحشور
معنادار، با مفهوم
هانی
ارزشمند
موهبت
پر مفهوم
محمد دهقان
مشکل
پر چم و خم دار
دارای ایراد و اشکال
doctor
جدی،مهم،سودمند،معنی دار،خوب
سروش
تاثیرگذار
Farnaz
پر معنا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی meaningful

کلمه : meaningful
املای فارسی : مینینگفول
اشتباه تایپی : ئثشدهدلبعم
عکس meaningful : در گوگل

آیا معنی meaningful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )