برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

mammon

/ˈmæmən/ /ˈmæmən/

معنی: ثروت، دولت، ممونا
معانی دیگر: (اغلب با m بزرگ - با تداعی منفی) ثروت، مال، پول، مال پرستی، در کتب عهد جدید ممونا

بررسی کلمه mammon

اسم ( noun )
(1) تعریف: (cap.) in the New Testament, material wealth personified as a false idol.
مشابه: idol

(2) تعریف: (often cap.) material wealth regarded as an object of adoration.
مشابه: idol

واژه mammon در جمله های نمونه

1. Ye cannot serve God and mammon.
[ترجمه ترگمان]تو نمی تونی به خدا و mammon خدمت کنی
[ترجمه گوگل]شما نمیتوانید خدا و مامان خدمت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Motives inspired by mammon were often inextricably blended with things pertaining to Caesar and to God.
[ترجمه ترگمان]انگیزه‌های الهام از mammon غالبا به طور جدایی ناپذیری با چیزهای مربوط به قیصر و خداوند آمیخته بود
[ترجمه گوگل]انگیزه های الهام گرفته از مامون اغلب به طور غیرمستقیم با چیزهایی که مربوط به سزار و خداوند است ترکیب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One cannot serve God and Mammon.
[ترجمه ترگمان]کسی نمی‌تواند به خدا و Mammon خدمت کند
[ترجمه گوگل]نمیتواند خدا و مامون را خدمت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It taught only materialism, the gospel of mammon.
[ترجمه ترگمان]این کتاب فقط مادی‌گرایی، یعنی انجیل of را تعلیم می‌داد
[ترجمه گوگل]این فقط مادی گرایی، انجیل مامون را تدریس کرد
[ترجمه شما] ...

مترادف mammon

ثروت (اسم)
wealth , possession , money , worth , treasure , weal , fortune , riches , gold , mammon , moneybag
دولت (اسم)
government , state , mammon
ممونا (اسم)
mammon

معنی کلمه mammon به انگلیسی

mammon
• riches, material wealth

mammon را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mammon

کلمه : mammon
املای فارسی : مممن
اشتباه تایپی : ئشئئخد
عکس mammon : در گوگل

آیا معنی mammon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )