برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1394 100 1

main drag


(امریکا - خودمانی) خیابان اصلی شهر

بررسی کلمه main drag

اسم ( noun )
• : تعریف: (slang) the main street of a town.
مشابه: highway

واژه main drag در جمله های نمونه

1. There's a great little restaurant just off the main drag.
[ترجمه ترگمان]رستوران کوچکی در کنار جاده اصلی وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک رستوران بزرگ فقط با کشیدن اصلی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our hotel is right on the main drag.
[ترجمه ترگمان]هتل ما در مسیر کشش اصلی قرار دارد
[ترجمه گوگل]هتل ما درست در کشیدن اصلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He went south toward Calle Ocho, the main drag of Little Havana.
[ترجمه ترگمان]به سمت جنوب می‌رفت و به سوی Calle Ocho می‌رفت که در اصلی هاوانا کوچک بود
[ترجمه گوگل]او به سوی کاله اوکو، کشیدن اصلی کوچولو هاوانا، به جنوب رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Eventually he turned off the main drag into the sidestreets and from there it was only minutes before he reached Hesper Mews.
[ترجمه ترگمان]سرانجام از جاده اصلی منحرف شد و فقط چند دقیقه طول کشید تا به Hesper برسد
[ترجمه گوگل]در نهایت او را به جلو برداشتن اصلی به سوئیترتیر تبدیل کرد و از آنجا آن تنها چند د ...

main drag را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ayda Aria
town's most important street
(slang)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی main drag
کلمه : main drag
املای فارسی : معین دراگ
اشتباه تایپی : ئشهد یقشل
عکس main drag : در گوگل

آیا معنی main drag مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )