برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

macro minerals

macro minerals را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
مواد معدنی پر نیاز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی macro minerals مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )