برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1607 100 1
شبکه مترجمین ایران

machine instruction

/mɪˈʃiːnˌɪnˈstrəkʃn̩/ /məˈʃiːnɪnˈstrʌkʃn̩/

دستورالعمل ماشین

معنی machine instruction در دیکشنری تخصصی

machine instruction
[کامپیوتر] دستورالعمل ماشین
[برق و الکترونیک] دستوالعمل ماشین دستورالعمل نوشته شده به زبا ماشین که مترجم ( کامپایلر ) بتواند بدون ترجمه ، آن را تشخیص دهد و محاسبه کند .
[کامپیوتر] مجموعه دستورالعمل ماشین

machine instruction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی machine instruction

کلمه : machine instruction
املای فارسی : مکهین اینستروکتین
اشتباه تایپی : ئشزاهدث هدسفقعزفهخد
عکس machine instruction : در گوگل

آیا معنی machine instruction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )