برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Model of Common Management Competencies

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مدل شایستگی های عمومی مدیریت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Model of Common Management Competencies مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )