برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1375 100 1

Mo | Molybdenum | Molybdenum

معنی Mo | Molybdenum | Molybdenum در دیکشنری تخصصی

Mo | Molybdenum | Molybdenum
[زمین شناسی] مولیبدن ، فلز دیرگداز - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Molybdenum - شماره اتمی :42 - وزن اتمی :95.94 - آرایش الکترونی :2-8-18-13-1 - نوع عنصر :فلزات حد واسط - گروه جدول تناوبی :6 - VlB - دوره جدول تناوبی :5

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Mo | Molybdenum | Molybdenum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )