برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

lunatic asylum

/ˈluːnəˌtɪkəˈsaɪləm/ /ˈluːnətɪkəˈsaɪləm/

تیمارستان

معنی کلمه lunatic asylum به انگلیسی

lunatic asylum
• hospital for the insane
• a lunatic asylum was a place where mentally disturbed people used to be locked up.

lunatic asylum را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lunatic asylum

کلمه : lunatic asylum
املای فارسی : لونتیک اسیلوم
اشتباه تایپی : معدشفهز شسغمعئ
عکس lunatic asylum : در گوگل

آیا معنی lunatic asylum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )