برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

luckewarmly


بطور سرد، غیر صمیمانه

luckewarmly را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی luckewarmly

کلمه : luckewarmly
املای فارسی : لوککورملی
اشتباه تایپی : معزنثصشقئمغ
عکس luckewarmly : در گوگل

آیا معنی luckewarmly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )