برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1357 100 1

lose touch

معنی کلمه lose touch به انگلیسی

lose touch
• lose the sense of; lose contact with

lose touch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Reyhane vfdr
معناي ديگر واژه از يكديگر دور ماندن نيز است
محمد خ1
lose touch (with someone
to no longer communicate with someone
Faraz555
lose touch (with sb/sth)
[از کسی/چیزی] بی خبر بودن
Aylin
بی خبر بودن
ابوذر.ف
قطع رابطه کردن
MAHD
No longer have recent knowledge or information about sth
eli
از کسی بی خبر بودن
Shaghayegh
از یکدیگر دور ماندن، در بی خبری به سر بردن
maryam
no longer have contact with someone
z.h
از دست دادن
Minoo
از زک دیگر دور ماندن
Ayda
قطع ارتباط با کسی ،از کسی بی خبر بودن
Aysa
از یکدیگر دور ماندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lose touch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )