برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
lift - is - full - of - troubles
شبکه مترجمین ایران

lift is full of troubles


زندگی را سراسر سختی است

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lift is full of troubles

کلمه : lift is full of troubles
املای فارسی : لیفت ایز فول اوف تروبلس
اشتباه تایپی : مهبف هس بعمم خب فقخعذمثس
عکس lift is full of troubles : در گوگل

آیا معنی lift is full of troubles مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )