برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
let - someone - off - the - hook
شبکه مترجمین ایران

let someone off the hook

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
اجازه داده که کسی قسر در بره (قسر در رفتن)
نادیده گرفتن خطا یا اشتباه کسی
I came to work over an hour late today but luckily my boss was in a good mood and he let me off the hook
من امروز بیش از یک ساعت دیر رفن سر کار اما خوشبختانه حال رییسم خوب بود و او نادیده گرفت تاخیر منو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی let someone off the hook مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )