برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

laxative

/ˈlæksətɪv/ /ˈlæksətɪv/

معنی: ملین، ضد یبوست، ضد یبوست، ملین
معانی دیگر: مسهل، ریخن گر، داروی ملین، کارکن

بررسی کلمه laxative

اسم ( noun )
• : تعریف: a substance used medicinally to relieve constipation.
مشابه: purge
صفت ( adjective )
مشتقات: laxatively (adv.), laxativeness (n.)
• : تعریف: stimulative of bowel movement.

- Prunes are recommended for their laxative effect.
[ترجمه ترگمان] prunes برای تاثیر laxative خود توصیه می‌شود
[ترجمه گوگل] آلوئه ورا برای اثر مضر آنها توصیه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه laxative در جمله های نمونه

1. Molasses are mildly laxative and something of a general tonic.
[ترجمه ترگمان] Molasses یه ضد یبوست و یه چیزی از تونیک کلی - ه
[ترجمه گوگل]ملاس شبیه ملین است و چیزی از یک تونیک عمومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you're constipated you may need a laxative.
[ترجمه ترگمان]اگه یبوست داری ممکنه به یه ملین نیاز داشته باشی
[ترجمه گوگل]اگر مبتلا به یبوست هستید، ممکن است نیاز به یک ملین باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The artificial sweetener sorbitol has a laxative effect.
[ترجمه ترگمان]sorbitol مصنوعی نیز اثر laxative دارد
[ترجمه گوگل]سوربیتول شیرین کننده مصنوعی دارای اثر ملین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sometimes parents had stopped the laxative because the stool withholding manoeuvres or screaming did not stop as soon as loose stools were induced.
[ترجمه ترگمان]بعضی وقت‌ها پدر و مادرش ضد یبوست را متوقف می‌کردند، زیرا سه‌پایه manoeuvres و screaming مانع از آن می‌شد که به محض آن که چهار پایه بلند می‌شد متوقف نشود
...

مترادف laxative

ملین (اسم)
aperient , laxative , relaxant
ضد یبوست (اسم)
laxative , depletive
ضد یبوست (صفت)
purgative , laxative , cathartic
ملین (صفت)
laxative , lenient

معنی کلمه laxative به انگلیسی

laxative
• medication or other substance which relieves constipation
• tending to stimulate evacuation of the bowels, tending to relieve constipation
• a laxative is a medicine that stops you being constipated.

laxative را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی laxative

کلمه : laxative
املای فارسی : لختیو
اشتباه تایپی : مشطشفهرث
عکس laxative : در گوگل

آیا معنی laxative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )