برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

later date

later date را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

abbas mohammadi
در روزهای آتی
محمد علی کریمی
At a later dateیعنی بعداً بعدها،بعد از اینها،در آینده،پس از این

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی later date مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )